Vzťahy medzi znameniami

9. prosince 2006 v 19:12 | iwwwwwa |  Všetko čo satýka znamení zverokruhu
VZŤAHY MEDZI ZNAMENIAMI
Tieto charakteristiky sú tvorené len pre postavenia Slnka partnerov (teda znamení zvieratníka), preto platia len orientačne. Každý jedinec je však originál so svojím vlastným postaveím planét podľa dátumu, času a miesta narodenia. U vzťahov jedného znamenia k druhému hrá veľkú rolu nielen Vaše znamenie (Slnko) ale i to, v akom znamení je Váš a partnerov Mesiac a Ascendent. Samozrejme, pre trvalý vzťah sú veľmi dôležité aj aspekty postavenia ďalších ôsmich planét medzi partnermi. Toto všetko sa však dá zistiť len vypracovaním individuálneh partnerského horoskopu podľa údajov o narodení pre konkrétny pár.
BARAN v spojení...
...s Baranom
Je veľmi výbušnou kombináciou. Majú síce podobné názory a plány, ale sú príliš tvrdohlaví a ich vzťah sa môže stať bojom o nadvládu.
...s Býkom
Hrozí nebezpečenstvo, že aktívneho a činorodého Barana začne tento vzťah nudiť. Avšak ak sa Býk dokáže prispôsobiť, môže Baran v tomto vzťahu napokon dosiahnuť vnútorný pokoj.
... s Blížencami
V tomto vzťahu môže Baran nájsť inšpiráciu a vzrušenie, pretože sú obaja aktívni a nepokojní a láka ich dobrodružstvo.
... s Rakom
Baran je Rakom vášnivo priťahovaný, ale nad vzťahom visí nebezpečenstvo, že nepotrvá dlho. Ak však zvládnu všetky úskalia, Baran inštinktívne vycíti, že môžu spoločne vybudovať solídnu budúcnosť.
... s Levom
V Levovi nachádza Baran rovnaký oheň, aký je v ňom samotnom. Ak sú obaja schopní komunikovať, tolerovať si nezávislosť a prejavovať obdiv, môže to byť obojstranne prospešný a vyrovnaný vzťah.
... s Pannou
Môžu ich spájať intelektuálne záujmy. Panna obdivuje Baranovu odvahu a Barana zase fascinuje zdržanlivosť Panny. Trvalý vzťah však vydrží len málokedy a ak, tak je viac založený na priateľstve než na vášni.
... s Váhami
Baran a Váhy sa fyzicky veľmi priťahujú, naviac Váhy sa dokážu prispôsobiť a prenechajú Baranovi rozhodovanie. Tento vzťah má veľmi dobrú perspektívu.
... so Škorpiónom
Obaja sú aktívni a tento vzťah môže byť plný vzrušujúcich a krkolomne odvážnych dobrodružstiev. Pre vzťah so Škorpiónom dokáže Baran i zmeniť svoj život. Obaja sú však žiarliví a tvrdohlaví a ak si i vzťah udržia, býva veľmi nekonvenčný.
... so Strelcom
Jedna z najlepších kombinácií pre Barana. Vzťah je plný duševného porozumenia, ale i telesnej príťažlivosti a Baran sa dokáže do Strelca beznádejne zamilovať. Ich spoločný nepokoj a radosť zo života dáva predpoklad na šťastné spojenie.
... s Kozorožcom
Baran je energický, Kozorožec opatrný. Spočiatku môže tento protiklad fungovať v zmysle vzájomného dopĺňania, pravdepodobne však Baranovi nebude stačiť. Hoci je schopný prebudiť v Kozorožcovi vášeň, tento vzťah je skôr lepší pre podnikanie a priateľstvo, ako pre partnerský vzťah.
... s Vodnárom
Môžu nájsť hlboké porozumenie za predpokladu, že bude Baran taktne pristupovať k citlivému a zasnenému Vodnárovi. Ich vzťah môže oboch obohacovať a môže byť trvalý, plný dobrodružstiev, neobyčajný a obojstranne posilňujúci.
... s Rybami
Spočiatku môže byť toto spojenie romantické, tajomné a plné fantázie, ale sú príliš rozdielni a ich temperament je úplne odlišný. Vhodnejšie pre krátkodobý vzťah, trvalejšie spolužitie býva veľmi komplikované.
BÝK v spojení...
...s Baranom
Neustála Baranova činorodosť môže pokojného Býka unavovať. Fyzicky sa však priťahujú a ak sa Býk do Barana zamiluje, je ochotný sa prispôsobiť a tolerovať jeho odlišnosti.
...s Býkom
Toto spojenie môže byť nielen veľmi vášnivé, ale aj prosperujúce po materiálnej stránke. Vzťah je obvykle plný zábavy, cestovania a spoločenského života, ovšem za predpokladu, že muž-Býk nezačne ženu-Býka zanedbávať.
... s Blížencami
Nepokoj a rozpoltenosť Blížencov je absolútnym protikladom pokoja a vyrovnanosti Býka. Môžu si síce rozumieť po duševnej i telesnej stránke, ale pre trvalý vzťah sa nehodia.
... s Rakom
Vzťah Býka s Rakom môže byť veľmi pekný, zodpovedný, intenzívny a citlivý. Obaja sú rodinné založení a majú zmysel pre domov. V Rakovi nájde Býk ideálneho partnera a vášnivý, plne uspokojivý vzťah.
... s Levom
Pre trvalý vzťah sú obaja príliš tvrdohlaví, obaja chcú mať hlavné slovo a naviac, Býk má rád svoj pokoj a Lev chce byť neustále v centre pozornosti. Búrlivé a problematické partnerstvo s malou perpektívou.
... s Pannou
Približovanie sa jedného k druhému môže v tomto prípade trvať trochu dlhšie vzhľadom k zdržanlivosti Panny a nerozhodnosti Býka. Avšak trvalý vzťah môže byť veľmi perspektívny, najmä po materiálnej stránke.
... s Váhami
Vyhovujú si po spoločenskej stránke a vzájomne si pomáhajú. Váhy sa dokážu postarať o Býka a vyhovuje im Býkov pokoj a vyrovnanosť. Môžu vytvoriť trvalý a harmonický vzťah, ak Býk prehltne občasné flirtovanie Váh.
... so Škorpiónom
Tento vzťah môže byť veľmi vášnivý a divoký, Škorpión však obvykle od Býka žiada viac, než mu Býk môže poskytnúť. Majú však obaja veľmi silné city a dokážu si byť verní. Trvalý vzťah je však možný len pri vzájomnej tolerancii.
... so Strelcom
V tomto vzťahu je silná telesná príťažlivosť, ale pre trvalý vzťah to nie je vhodné spojenie. Strelec je nezávislý a miluje slobodu, zatiaľ čo Býk by ho chcel vlastniť a snaží sa ho spútať.
... s Kozorožcom
Býk je ku Kozorožcovi priťahovaný fyzicky aj duševne. Tento vzťah môže byť veľmi zmyselný, pretože Býk sa dokáže Kozorožcovi dostať pod kožu. Silná vzájomná príťažlivosť, dokonalé spojenie.
... s Vodnárom
Býk je založený materiálne, Vodnár duchovne. Sú úplne odlišní v názoroch, plánoch i túžbach. Býk túži po telesnej súhre, Vodnár po duševnej. Pre trvalý vzťah je táto kombinácia absolútne nevhodná.
... s Rybami
Býk je vyrovnaný, Ryby sú nevyspytateľné a náladové. Rybám tento vzťah vyhovuje, lebo v Býkovi nachádzajú oporu, ale Býk môže niektoré vlastnosti Rýb len veľmi ťažko pochopiť. Tento vzťah môže byť nežný a romantický, ale jeho perspektíva závisí predovšetkým na Býkovi.
BLÍŽENCI v spojení...
...s Baranom
Obaja sú aktívni a nepokojní a láka ich dobrodružstvo, takže v tomto vzťahu môžu nájsť dynamiku a vzrušenie. Či bude trvalý, závisí len od toho, čo od vzťahu očakávajú.
...s Býkom
Pokoj a vyrovnanosť Býka začnú pravdepodobne aktívnych a nepokojných Blížencov skôr či neskôr nudiť. Môžu si síce rozumieť po duševnej i telesnej stránke, ale pre trvalý vzťah sa nehodia.
... s Blížencami
Telesne i duševne sa obaja priťahujú, keďže majú rovnaký temperament i názory, výborne sa k sebe hodia a ich vzťah môže byť plný fantázie a dobrodružstiev. Jediné nebezpečenstvo tohto vzťahu je v ich nepokoji a nestálosti.
... s Rakom
Blíženci berú lásku ako vzrušujúcu hru, zatiaľ čo Rak ju berie smrteľne vážne. Blíženci túžia po zmene, Rak túži po istote. Sú veľmi protikladní a ich vzťah býva prinajmenšom rizikový.
... s Levom
Vzájomne si vyhovujú v spoločenskom živote a tiež i v sexuálnej oblasti, kde môžu využiť svoju fantáziu. Obaja majú zmysel pre hru a vzrušenie, preto tento vzťah môže byť obojstranne vyhovujúci.
... s Pannou
Panna väčšinou pripadá Blížencom nudná a príliš praktická, čo je protikladom ich fantázie a vnútorného nepokoja. Panna je zdržanlivá, Blíženci nepoznajú zábrany. Vzťah medzi nimi je bez dlhodobej perspektívy.
... s Váhami
Tu vzniká veľká vzájomná príťažlivosť. Obaja majú sklon k zmenám, nie sú príliš žiarliví, majú zmysel pre spoločenský život i umenie a dokážu jeden druhému pomáhať. Tvoria príťažlivý pár a sú vhodnými partnermi.
... so Škorpiónom
Blíženci túžia po zmene a sú nestáli, Škorpión je oddaný a nedôverčivý. Tento vzťah môže byť len krátkodobým sexuálnym dobrodružstvom, v dlhodobom vzťahu by však dochádzalo k hádkam a obojstrannému utrpeniu.
... so Strelcom
Obaja majú radi slobodu, radi cestujú, sú neúnavní a radi skúšajú nové veci. Ich vzájomný vzťah býva vášnivý a dobrodružný. Ak dokážu prekonať i každodenné problémy, ktoré obaja nenávidia, môže to byť úspešné spojenie.
... s Kozorožcom
Kozorožec je pre dynamických a liberálnych Blížencov príliš opatrný a konzervatívny. Dokážu ho rešpektovať, časom sa však pravdepodobne začnú v jeho spoločnosti nudiť. Trvalý vzťah vydrží len vo výnimočných prípadoch.
... s Vodnárom
Vodnár má veľkú fantáziu, čo je pre Blížencov veľmi príťažlivé. Obaja majú radi zmenu, cestovanie, dobrodružstvo a neobyčajné veci. Naviac nekonvenčný a nezávislý Vodnár Blížencov neobmedzuje, pretože to sám neznáša. Môžu vytvoriť ideálny pár.
... s Rybami
Precitlivené Ryby s potrebou spolupatričnosti sú pre nepokojných Blížencov, túžiacich po nových zážitkoch nevhodné pre dlhodobý vzťah. Môže medzi nimi vzniknúť citová náklonnosť, ale trvalý vzťah je rizikový.
RAK v spojení...
...s Baranom
Tento vzťah môže byť romantický, ale málokedy je trvalý. Aktívny a dobrodružný Baran je pre rodinne založeného Raka príliš nespútaný. Baran tiež provokuje Rakovu žiarlivosť a môže ho i citovo zraniť. Pre trvalý vzťah býva potrebná veľká tolerancia.
...s Býkom
Vyrovnaný Býk dokáže pochopiť náladovosť Raka a vzájomne si pomáhajú. Sú podobne založení rodinne i materálne, dokážu získať spoločne zabezpečenie i spoločenské postavenie a vytvoriť úspešný a príjemný vzťah.
... s Blížencami
Blíženci berú lásku ako vzrušujúcu hru, zatiaľ čo Rak ju berie smrteľne vážne. Blíženci túžia po zmene, Rak túži po istote a Blíženci uňho provokujú žiarlivosť. Sú veľmi protikladní a ich vzťah býva prinajmenšom rizikový.
... s Rakom
Sú rovnako citovo a rodinne založení a veľmi podobní a fyzicky i duševne sa veľmi priťahujú, ale obaja sú trochu neistí a potrebujú oporu. Ich vzťah môže byť harmonický, ale vyžaduje od oboch silu a trpezlivosť.
... s Levom
Ich vzťah býva na začiatku prudký a vášnivý, neskôr plný porozumenia. Lev sa naviac pokúša dať Rakovi pocit bezpečia, za čo sa mu Rak odvďačí zbožňujúcim obdivom, ktorý Lev potrebuje.
... s Pannou
Začiatok tohto vzťahu môže byť ťažký, keďže obaja sú zdržanliví a uzavretí. Ak však prekonajú túto stránku, môže byť ich vzťah príjemný. Panna mu dodá praktickosť a Rak citovosť.
... s Váhami
V spoločnosti Váh sa citovo založený Rak môže cítiť neisto. Naviac ich predstavy o živote i túžby sú zväčša veľmi rozdielne. Láska medzi nimi je možná, trvalý vzťah však príliš rizikový.
... so Škorpiónom
Rak potrebuje vnútornú silu Škorpióna, zatiaľ čo Škorpión oceňuje jeho stálosť a to, že mu Rak nedáva príčinu k žiarlivosti. Rozumejú si i po citovej stránke a môžu vytvoriť ideálny vzťah.
... so Strelcom
Strelec je príliš slobodymilovný a dobrodružný pre stabilného a rodinne založeného Raka. Ich ciele a túžby sú protikladné. Tento vzťah bude Strelca čoskoro nudiť a Raka môže naopak zraniť. Pre trvalý vzťah sa nehodia.
... s Kozorožcom
S Kozorožcom sa Rak zhoduje v názoroch na peniaze, na prácu i zábavu, je tu však riziko, že uzavretý Kozorožec nedokáže poskytnúť Rakovi také city, aké by Rak potreboval a niekedy môže Raka neúmyselne zraňovať svojím chladným prístupom.
... s Vodnárom
Spojenie Raka s nezávislým Vodnárom nie je nikdy dlhodobé, pretože Vodnár sa snaží vyhnúť všetkým záväzkom, zatiaľ čo Rak potrebuje zázemie a túži po rodine. Naviac Vodnár je absolútne nekonvenčný a Rak má naopak vzťah k tradíciám.
... s Rybami
Obaja sú citovo založení, idealistickí, vnímaví. Ich stretnutie v nich môže vyvolávať pocit, že sú pre seba stvorení. Dobrá perspektíva, avšak je na Rakovi, aby tento vzťah riadil, lebo Ryby sa mu môžu často vyšmyknúť z rúk.
LEV v spojení...
...s Baranom
V Baranovi nachádza Lev rovnaký oheň, aký je v ňom samotnom. Ak sú obaja schopní komunikovať, tolerovať si nezávislosť a prejavovať obdiv, môže to byť obojstranne prospešný a vyrovnaný vzťah.
...s Býkom
Pre trvalý vzťah sú obaja príliš tvrdohlaví, obaja chcú mať hlavné slovo a naviac, Býk má rád svoj pokoj a Lev chce byť neustále v centre pozornosti. Búrlivé a problematické partnerstvo s malou perpektívou.
... s Blížencami
Vzájomne si vyhovujú v spoločenskom živote a tiež i v sexuálnej oblasti, kde môžu využiť svoju fantáziu. Obaja majú zmysel pre hru a vzrušenie, preto tento vzťah môže byť obojstranne vyhovujúci.
... s Rakom
Ich vzťah býva na začiatku prudký a vášnivý, neskôr plný porozumenia. Lev sa naviac pokúša dať Rakovi pocit bezpečia, za čo sa mu Rak odvďačí zbožňujúcim obdivom, ktorý Lev potrebuje.
... s Levom
Tento vzťah môže byť veľmi ohnivý a vzrušujúci. Obaja sú romantickí, vyhovujú si po sexuálnej stránke, majú podobné túžby. Jediným problémom je, že chcú byť obaja v cenre pozornosti, čo môže viesť k súperivosti. Ak však dokážu dať priestor i tomu druhému, môžu vytvoriť ideálny pár.
... s Pannou
Lev potrebuje byť obdivovaný, čo mu kritická Panna nikdy neposkytne. Panna je praktická, uzavretá a šetrná, Lev je veľkorysý, otvorený a potrebuje uznanie. Pre trvalý vzťah sa nehodia.
... s Váhami
Láska Leva a Váh môže byť príjemná, harmonická a môžu vytvoriť atraktívny pár. Jeden druhého obdivujú, majú radi spoločenský život. Vhodné pre krátkodobý i dlhodobý vzťah.
... so Škorpiónom
Jeden pre druhého znamenajú jedinečnosť, vášeň, lásku spojenú s prekážkami, množstvom hádok a zmierení. V sexuálnej oblasti je ich spojenie ohňostrojom, v trvalom vzťahu však znamená problémy. Škorpión je príliš žiarlivý, čo Leva uráža a na druhej strane Lev chce Škorpióna ovládať, čo Škorpión neznáša.
... so Strelcom
Obaja sú vášniví, dobrodružní, extrovertní. Strelec povzbudzuje a obdivuje Leva, Lev zase oceňuje Strelcovu otvorenosť a úprimnosť. Tento vzťah môže byť veľmi šťastný a obojstranne posilňujúci.
... s Kozorožcom
Uzavretý a chladný Kozorožec nie je vhodným partnerom pre otvoreného a veľkorysého Leva. Tento vzťah je buď chlad alebo vášeň. Krátkodobý vzťah môže byť vzrušujúci, dlhodobý nemá perspektívu.
... s Vodnárom
Leva inšpiruje a fascinuje Vodnárova fantázia, zatiaľ čo Vodnár oceňuje veľkodušnosť Leva. Na druhej strane však Leva znervózňuje Vodnárova nezávislosť a Vodnára zase Levova túžba ovládať ho. Trvalejší vzťah potrebuje množstvo tolerancie.
... s Rybami
Introvertné Ryby sú absolútnym opakom extrovertného Leva a ich láska býva niekedy plná zábran. Počiatočná príťažlivosť môže rýchlo prejsť v ľahostajnosť a nepochopenie. Ťažké a komplikované spojenie, pre trvalý vzťah sa nehodia.


 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama